Jaaroverzicht 2014

JAAROVERZICHT 2014

In januari gaat Facebook van start, een samenwerkend project van de Vrienden in Nederland en van het Willibrordcentrum in Rome. Diaken Kees neemt het op zich om de Facebookpagina te verzorgen en bij te houden. Dhr. Reinder van Dijk, door de Vrienden als deskundige aangetrokken heeft het voorwerk verricht.

Omdat het Willibrordcentrum een non profit organisatie is, geheel ten dienste van de Friezenkerk komen we in aanmerking voor de ANBI-status. Vanaf deze maand staan de gegevens op de website, waaronder financiële verantwoording.

Omdat de regels betreffende bankieren in Italië anders zijn geworden, wordt besloten een nieuwe bankrekening te aanvaarden op naam van het Willibrordcentrum. (STICHTING WILLIBRORDCENTRUM – IBAN IT37G0521603225000000000993. Bank: Credito Artigiano, rete commerciale del Credito Valtellinese). Dus de bankrekening op naam van de rector bij de Finecobank komt te vervallen.

In januari wordt een brief opgesteld waarin paus Franciscus wordt uitgenodigd om naar de Friezenkerk te komen bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de ‘terugkeer’ in de Friezenkerk door de inwoners van de Lage Landen. Kerkgangers en kinderen, aanwezig in de H. Mis van 12 januari, ondertekenen de brief. Kardinaal Eijk ondersteunt de actie. Vele maanden later wordt via de nuntius in Nederland vernomen, dat het paus Franciscus niet mogelijk zal zijn in de Eucharistie van 9 november voor te gaan: ‘De Heilige Vader is dankbaar voor de uitnodiging en verzekert al degenen die aan de H. Mis zullen deelnemen van zijn spirituele nabijheid en gebed.’

In het derde weekend van januari vindt de ‘oecumenische driedaagse’ plaats. We mogen het echtpaar Gerard en Heleen van Vliegen- van der Reep begroeten, hij predikant te Waddinxveen, zij pastoraal werkster in de Katholieke Kerk in het bisdom Rotterdam.  Dus is er in de familie zelf al oecumene! Vrijdagavond 17 januari is de gespreksavond. Zaterdagavond 18 januari gaan beiden, man en vrouw, voor in de dienst van Woord en Gebed, hetgeen heel ontroerend is. De zondagse H. Mis, voorgegaan door de moderator van de oecumenische Steungroep p. Lindeijer, staat in het teken van de ‘eenheid van de kerken’.

Eind februari komt kunstenares Mevr. Krien Clevis naar Rome. Zij heeft drie ontwerpen bij zich voor glasetsen in de glazen pui van de voorhal van de kerk, een met de symbolen van de H. Magnus, een tweede met de symbolen van aartsengel Michaël. Het derde ontwerp toont de Eucharistische symbolen van kelk, missaal, doornenkroon en kruisbeeld, zoals te zien op het schilderij van Johannes Vermeer ‘De Allegorie van het geloof’. Het bedrijf Geometro Roma heeft onder  het deskundig oog van de artieste de ontwerpen in het glas ingeëtst.

De eerste vrijdagnacht in april, de 4de, wordt in de kerk een nachtelijke wake gehouden: het Allerheiligste wordt uitgesteld en ’s morgens voor dag en dauw eindigt de wake met een H. Mis.  Deze wake, georganiseerd door de Broederschap, met wie we de kerk delen,  zal voortaan iedere eerste vrijdag van de maand plaatsvinden. Enkelen van de Nederlandse gemeenschap nemen er aan deel.

Bij gelegenheid van zijn jaargetijde, wordt op 19 april, na de Paasnachtwake het gedachteniskruisje van Mons. Martinus Muskens in de memoriekapel aan de muur bevestigd. Hij stierf te Teteringen op 17 april 2013.

Op zondag na Pasen, 27 april worden twee pausen Heiligverklaard: Johannes XXIII en Johannes Paulus II. In de voorafgaande avond en nacht verzamelen zich velen in de Friezenkerk om een wake te houden en om in de vroege ochtend zo snel mogelijk op het St. Pietersplein te kunnen zijn. De blauwe zusters houden toezicht.

De Friezenkerk kan niet bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers. Jaarlijks ontmoeten zij elkaar tijdens het ‘vrijwilligersuitje’. Dit jaar worden op 17 mei de prachtig verzorgde Vaticaanse tuinen bezocht.  Iedereen heeft volop genoten. Een gezamenlijke middagmaal sluit een geslaagde ochtend af.

25 mei doen Pierpaolo en Sofia Ceccarelli, broer en zus, hun eerste H. Communie. Zr. Maria ter Nood verzorgde de voorbereiding.

In dagblad Trouw heeft vlak voor Kerstmis 2013 een artikel gestaan van de hand van Monic Slingerland over de lege vitrine in de Friezenkerk. De Statenbijbel die daar al vele jaren lag (hij kwam in 1998 naar Rome) werd teruggegeven aan de familie, nadat een deel van de familie in 2011 begon te protesteren tegen het feit, dat deze Bijbel aan de Friezenkerk was geschonken.
Als reactie op het artikel werd er een vijftiental Statenbijbels aangeboden. De keuze is gevallen op de Statenbijbel uit 1649, aangeboden door em. predikant Koos Zijlstra. Zelf brengt hij, samen met zijn vrouw, deze bijbel naar Rome. In ‘processie’, onder veel belangstelling, wordt de Bijbel op 29 mei, Hemelvaartsdag, vanuit de Methodistenkerk tegenover Castel San Angelo naar de Friezenkerk gedragen en in de vitrine neergelegd.

Verschillende koren luisterden de zondagse Viering op. Op 16 maart was dat het Jozefkoor uit Helmond, dat, onder leiding van Dhr. Jos Leenen, de Gregoriaanse zang verzorgde; op 1 juni het Woerdens Vocaal Ensemble o.l.v. André Vis. Enkele koorleden overhandigen namens de Parochie Maria van Eik en Duinen een welluidende altaar-schel. Op 12 oktober begroeten we het koor Moderato Cantabile en het Byzantijns mannenkoor Credo o.l.v. Nina Tchikhinashvili. Op 19 oktober komt het koor Hortus Musicus Religiosus uit Bergen op Zoom, dat z’n 50 jarig bestaan viert.  Oud rector Rud Smit is mee naar Rome gekomen. 23 november zingt de Schola Trajectina o.l.v. Dhr. Jan Boogaard de gregoriaanse gezangen op het feest van Christus Koning.

Op zondag 21 september wordt rector Tiemen Brouwer, dominicaan, in het zonnetje gezet. Hij viert zijn 50-jarig professiefeest.  P. Marc Lindeijer, jezuïet, medebestuurslid, verzorgt de preek, waarin hij de waarde van de religieuze professie uitlegt en de taak van de verschillende religieuze orden.
Deze zelfde zondag en de dag erna tijdens de eerste vergadering in het nieuwe seizoen van de familievieringengroep nemen we afscheid van Zr. Marie-Liesse, die met enthousiasme leiding gaf aan de familievieringen en naar Pistoia vertrekt.

Het hoogtepunt van 2014 is de Viering van het 25 jubileum, dat gevierd wordt van 2 tot 9 november. We gedenken hoe in 1989 de Nederlanders/Friezen terugkeerden in de kerk van de HH. Michael en Magnus, waar zij in de middeleeuwen verschillende eeuwen kind aan huis waren, zijnde de kerk van de oude Friezenschola.
Zondag 2 november, Allerzielen, staat in het teken van de velen, die zich hebben ingezet voor de Friezenkerk in die 25 jaar, maar inmiddels zijn gestorven. Het koor Shine uit Rotterdam zingt gedeeltes uit het requiem van Gabriel Fauré. Verschillende families van de overledenen, ook uit Nederland, zijn naar de kerk gekomen.  
Op woensdag 5 november worden de pelgrims, die aanwezig waren bij de pauselijke audiëntie, extra feestelijk onthaalt.
Zaterdagavond 8 november zijn vele genodigden uit Nederland en Rome bijeen om naar de prachtige zang te luisteren van het Vicariaatskoor van de St. Pieter. Tijdens dezelfde samenkomst spreekt em. Prof. Bernard Stolte uit Groningen een rede uit. Hij vergelijkt de Romepelgrims uit het jaar 1014 met de pelgrims in het jaar 2014, ziet overeenkomsten, maar ook heel veel verschillen. Op het einde spreekt hij een hartelijke wens uit naar de Friezenkerk, dat deze nog lang mag groeien en bloeien. Na zijn rede kunnen we de orgelklanken beluisteren van de romeinse organist Andrea Panfili, die orgelmuziek uit de 19de eeuw vertolkt, welke hij in Romeinse archieven heeft gevonden. Uit het 18de eeuwse orgel van Verlé haalt hij alles, wat er aan klankrijkdom in zit!
Op zondag 9 november is kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, hoofdcelebrant in een feestelijke H. Mis uit dankbaarheid. Hij concelebreert samen met Mgr. Wiertz van Roermond en een twintigtal priesters in een kerk die tot de laatste plaats bezet is. De Viering wordt via de RKK in Nederland via de T.V. uitgezonden. Op het einde van de Viering wordt een plaquette onthuld.  De tekst op de plaquette eert Mons. Muskens als degene, door wiens ijveren het mogelijk is geworden dat al 25 jaar de Friezenkerk door Nederlanders gebruikt kan worden. Commissaris Jorritsma van Friesland zegt toe,  dat opnieuw voor vier jaar de Friezenkerk een subsidie van de provincie Friesland kan ontvangen.
Een tent, buiten op het plein opgesteld, zorgt ervoor dat zaterdagavond op een beschutte wijze  een hapje en een drankje genuttigd kunnen worden en dat zondagsmorgen na de H. Mis de vele gasten elkaar nog lang buiten kunnen ontmoeten.
In de weken rond en tijdens het feest zijn in kerk, trappenhuis en Titus Brandsmazaal schilderijen van mevr. Els Vink te bewonderen.

Ook dit jaar komen vele fietsers en wandelaars naar Rome en krijgen een oorkonde overhandigd na de goed volbrachte tocht. Talloze groepen, begeleid door een reisorganisatie, bezoeken de Friezenkerk, vieren de Eucharistie mee en worden  gastvrij onthaald door de gastdames zondag na de H. Mis of woensdagmorgen. De grootste groep onder hen was wel een K.R.O. bedevaart die met zo’n 200 deelnemers deelneemt aan de pauselijke audiëntie van 26 november en daarna  in de Titus Brandsmazaal ontvangen wordt.

De website krijgt een nieuw jasje. Vanaf november is het openingsportaal van de website aangepast. Voortaan geeft het portaal links toegang tot de site van de Friezenkerk ( www.friezenkerk.nl ) en rechts tot de site van de Vrienden ( www.vriendenvandefriezenkerk.nl ). Op deze laatste, nieuwe site is b.v. te lezen hoe op aantrekkelijk voorwaarden Vriend te worden van de Friezenkerk en hoe deze te ondersteunen. Het bekende logo van de koepel van de St. Pieter als achtergrond van de toren van de Friezenkerk zal een nieuwe, meer gestileerde vormgeving krijgen en als verbinding dienen voor de beide sites. De site van de Friezenkerk wordt rond de jaarwisseling opnieuw ingedeeld, zodat de verschillende items gemakkelijker zijn te vinden.

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)