Sint Ludger in de Friezenkerk

ludgergansH.Ludger, eerste Friese missionaris.
(ca 742 - 809)

Het was in een T.V.-interview in 2014, dat kardinaal van Eijk suggereerde: als er één beeltenis in de Friezenkerk zou moeten komen, dan is dat van Sint Ludger (Liudger).
Ludger was immers de eerste Fries, die zelf missionaris werd, na de periode van geloofsverkondigers uit niet-Friese landen (Engeland, Frankrijk), die in Friesland missioneerden. Deze woorden van de kardinaal knoopte Dhr. de W uit U in Duitsland in de oren en toen zijn vrouw van een zware ziekte werd genezen, hetgeen hij als een gebedsverhoring zag, beloofde hij als dank aan de Friezenkerk een beeldje van St. Ludger te schenken. Het werd op 8 mei 2016 meegebracht door de pelgrimsgroep uit de St. Ludgerparochie uit Lichtenvoorde (Achterhoek) en aan pater Marc Lindeijer s.j., toen de celebrant, voor de Friezenkerk overhandigd.
Ludger staat afgebeeld in bisschopsgewaad (hij was immers de eerste bisschop van Münster in Duitsland, nadat hij al een aantal jaren in Friesland en Groningen had rondgetrokken). Naast hem is een gans afgebeeld. Op zijn voorspraak werd eens een van zijn missiegebieden van wilde ganzen, de boeren tot last, bevrijd.

Inmiddels is het beeldje (35 cm. hoog) op een console geplaatst, aangebracht aan de muur in de hoek van de kerk, waar zich ook de doopvont (geschenk uit Maastricht) bevindt en vlak bij de muur, waar de gedachtenisplaquette van Mgr. Muskens (de man, die de Friezenkerk ‘herontdekte’) is aangebracht.

                                                                                                            Tbr.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)