Bezinningsavond 1 maart

Bezinningsavond over "zorg voor ons gemeenschappelijk huis" en kringloopeconomie

Op 1 maart organiseerde de oecumenische werkgroep van de Friezenkerk een bezinningsavond in het kader van de Vastentijd of Veertigdagentijd.
img001Spreker was Z.K.H. Jaime prins de Bourbon de Parme, nederlands ambassadeur bij de Heilige Stoel, die sprak over de encycliek "Laudato Sii" van paus Franciscus en over de kringloopeconomie. De encycliek, met als ondertitel "over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis" heeft het behoud van de aarde en het milieu tot onderwerp en werd in 2015 gepubliceerd, kort voor de wereldconferentie in Parijs over de klimaatverandering. Prins Jaime illustreerde het belang van de encycliek en de iniziatieven die door de nederlandse ambassade waren ontplooid in relatie tot milieuproblemen, zoals een konferentie met het nederlandse bedrijfsleven. De encycliek is uitdrukking van een continuiteit van de aandacht van de Rooms Katholieke Kerk voor de natuur en werd collegiaal geschreven samen met theologen en bisschoppenkonferenties. Ook andere kerkgenootschappen volgden en er vond een konferentie van islamitische theologen plaats in Istanboel over Islam en milieu. De orthodoxe kerk was zelfs al eerder uitgekomen met een dokument over de relatie tussen de mens en de natuur, waarbij de scheiding van deze twee als een zonde werd gezien: natuur en mens moeten niet in tegenstelling tot elkaar staan. De encycliek heeft het dus niet over rentmeesterschap, een koude boekhoudkundige term die afstand schept, maar over zorg voor ons gemeenschappelijk huis (care), de noodzaak om met liefde en tederheid met de natuur om te gaan.

Prins Jaime illustreerde dat we nu in een lineaire ekonomie leven, waarbij wij stofffen uit de aarde, de zeeen en de lucht nemen, hen omvormen, konsumeren en dan weggooien met als gevolg vervuiling en afval. Dit kan niet oneindig doorgaan en we naderen de grenzen en in enkele gevallen is deze al overtreden. We moeten naar een kringloopeconomie, gekenmerkt door hergebruike en duurzaamheid. Het Vatikaan benadrukt dat deze kringloopeconomie niet ten koste moet gaan van de allerarmsten en nodigt uit tot studie en aktie om een rechtvaardige kringloopeconomie te bereiken.
img002
img003
Na de zeer interessante en levendige inleiding van Prins Jaime werd samen gesproken over de gevolgen voor ieder van ons. Het was een geslaagde avond met een bezinning op onze feitelijke christelijke levenspraktijk als voorbereiding op het Paasfeest.
img004
img005
img006
img007
Pater Tiemen bedankte Prins Jaime hartelijk met een kleine attentie.
img008
Na afloop werd er in de Titus Brandsma-zaal nog even gezellig bij een kopje koffie nagepraat.

img009img010..
img013
img014
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiƫle bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)