7 en 10 november 2013 Cercamon zingt in Friezenkerk

Flyer Cercamon
Cercamon
Sinds haar oprichting in 1988 werkt de vrouwenschola Cercamon met een ‘middeleeuwse’ manier van instuderen, die bestaat uit gebruikmaking van het oude neumenschrift en overdracht door uit het hoofd voor- en nazingen (de zgn. viva voce-methode). Hierdoor ontstaat een doorleefde interpretatie van de gezangen. Verscheidenheid aan klankkleur van de individuele stemmen en opsplitsing in groepjes met hoge en lage stemmen zorgen voor levendige uitvoeringen van het veelal eenstemmige repertoire.

In de afgelopen jaren verzorgde Cercamon vele optredens in binnen- en buitenland, vaak in samenwerking met een organist, o.a. Bert Matter, Stephen Taylor, Berry van Berkum en Jan Kleinbussink.

Er verschenen drie cd’s van Cercamon, met repertoire uit de IJsselstreek, met gezangen van Hildegard van Bingen en met muziek uit de traditie van de Moderne Devotie. Hiernaast werd medewerking verleend aan radio- en t.v.programma’s voor de KRO, de EO en de IKON.

Cercamon Resize
Concert: donderdag 7 november, toegang vrij Aanvang 20:30 uur
concert voor de dies natalis van de Bisschop der Friezen;
gregoriaans en gezangen van Hildegard van Bingen.

Zondag 10 november 10.30 uur - Mis voor H. Willibrord:

ST. WILLIBRORD IN RIVIERENLAND

De uit Engeland afkomstige St. Willibrord kreeg in 695 een pauselijke opdracht om het Land der Friezen te kerstenen. Zijn werkzame leven bracht hij vervolgens door in de Lage Landen en de aangrenzende gebieden van Rijn en Maas; daarnaast zocht hij regelmatig toevlucht in een klooster in Echternach. Zijn tochten zullen wellicht ook via rivieren gelopen zijn; zeker de Rijn was in die tijd een belangrijke reisroute. In dit programma volgen we, in de voetstappen van St. Willibrord, de Rijn en de Moezel. Het begint in Utrecht met enkele gezangen over zijn roeping en installatie. Vervolgens komen er gezangen aan bod over lokale heiligen langs de Rijn. Zo wordt het netwerk van verering zichtbaar dat ontstond in de eeuwen na St. Willibrord. Het programma eindigt met een lied over zijn dood in Echternach.De gezangen worden afgewisseld met orgelimprovisaties die tegelijkertijd hedendaags én passend bij deze middeleeuwse muziek zijn. Ze werden verzorgd door Jan Kleinbussink, die in de loop der jaren zijn sporen als organist ruimschoots verdiende. Zie ook jankleinbussink.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)