13 oktober 2012 - Concert

Rome 13 oktober 2012

Concert Opera- en Oratoriumkoor Zuidwest Nederland

bluebar

Concert 13 oktober

Op zaterdag 13 oktober zal hier een uniek concert zijn om 18:00 uur vanwege een reis naar Italia van het Opera en Oratoriumkoor Zuid West Nederland.
Dit concert is gratis bij te wonen en zal om 18.00 uur starten. Voor meer informatie of vragen neem contact op met cultureel ambassadeur Filomena E.A. Uffing. Meer informatie over het koor: www.ookzwn.nl

Opera en OratoriumkoorZWN3Opera en OratoriumkoorZWN

Opera en OratoriumkoorZWN2 


Het programma ziet er als volgt uit:

De Missa Brevis van Mozart KV 65
De Vespers van Mozart KV 339
Het Kyie en Agnus Dei van de Mis in C van Mozart KV 427

Rector Tiemen Brouwer begroet het koor en de aanwezigen:

img022

Als rector mag ik u allen van harte welkom heten op deze avond voor het concert. Een bijzonder welkom natuurlijk voor het Opera- en Oratoriumkoor Zuidwest Nederland.
Ik heet u welkom op een van de plekken voor Nederlanders in Rome, de Friezenkerk. Er zijn nog diverse andere plekken voor Nederlanders in Rome: de plek van de beide ambassades, die bij de Heilige Stoel en bij het Quirinaal; de Nederlandse School voor kinderen om Nederlands te leren; het Nederlands Historisch Instituut voor wetenschappers en studenten die in Rome een onderzoek doen; het Nederlands Café één keer in de maand voor gezelligheid en het beluisteren van een lezing. Zo zijn er nog verschillende andere kleinere plekken. Deze plek, waar we nu samen zijn is speciaal aan God toegewijd. Alles spreekt hier van geloof: de schilderijen, de opengeslagen Bijbel, de beide orgels, het altaar. Dit alles des te mooier geworden na de restauratie. Op deze plek is religieuze muziek op zijn plaats. En dat wordt ons vanavond gebracht door het koor dat hier achter me staat: religieuze muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Het koor werd gevormd in 2001, dus bestaat 10 jaar, heel jong nog. Vandaag de reis naar Rome. Het koor vindt z’n zetel in Middelharnis en heeft 51 leden. Welkom dirigent Bas van Houte. Benvenuto anche Fabrizio Callai, organista-ospite. Fabrizio is organist van de kerk van St. Andrea delle Valle, de kerk waar het koor morgenvroeg de Eucharistie zal gaan opluisteren. Het koor heeft zich een heel mooi doel gesteld: de klassieke religieuze muziek levend te houden en m.n. de grotere koorwerken. We hopen er vanavond allen te genieten van de religieuze muziek van Wolfgang Amadeus Mozart.

img004

img023

img024

img020

img007

img009

img010

img011

img012

img013

img015

img025

Op het einde van het concert bedankte Mevr. Filomena Uffing, cultureel ambassadeur van de kerk
het koor allerhartelijkst, waarbij zij opmerkte dat het koor het zich niet gemakkelijk heeft gemaakt. Er waren best moeilijke stukken bij. Voor een amateur geen kleine verdienste om alles zo goed te vertolken. Extra dank ging natuurlijk uit naar de dirigent en organist. Allen hebben genoten.

In het offerblok achterin de kerk konden de aanwezigen een vrijwillige gift deponeren voor het orgelonderhoudsfonds. De inzameling bracht 51 € op.

Na afloop was er een kop koffie voor de aanwezigen in de hal van de kerk, waar vele dankbaar gebruik van maakten.

Alle dank naar degenen die meegeholpen hebben om dit concert te doen welslagen:
Vrijwilligster Teresa Murkens voor het verzorgen van de koffie en de foto’s. Verder de ploeg van Andiamo-services Iris, Lobke en enkele andere jongedames die allerlei hand- en spandiensten hebben verricht.

img021

img016

img017

img018

img019

img026

vriendworden

 

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)